KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie  Prime Line Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną:  na adres mailowy: biuro@primeline.pl
 • drogą telefoniczną: tel.: +48 22 335 22 85
 • poprzez formularz kontaktowy
 • osobiście w siedzibie firmy

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Prime Line s.c. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
 • przez e-mail: iod@primeline.pl

Cele przetwarzania

Wykonanie umowy bądź dostarczenie zamówieniowego towaru, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.

Okres przechowywania danych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy, wykonanej usługi dotyczącej dostarczenia zakupionego towaru, będziemy przechowywać przez czas określony przepisami prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny / Wykonanie umowy bądź dostarczenie zamówieniowego towaru / Uzasadniony interes Administratora

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane

Podmiot, który zawarł umowę dostarczenia zamówionego towaru, dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego w celu dostarczenia zamówionego towaru.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie formularzy kontaktowych, jak również dotyczących zamowienia towaru, będziemy przechowywać przez czas określony do realizacji umowy, usługi, przepisami prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych było związane z warunkiem wykonania umowy / usługi oraz wymogiem przepisów prawa.